Kurssikuvaukset


Astangajoogan alkeet ja jatkotunnit (taso 1)

Kursseilla opetellaan astangajoogalle tyypillinen ujjay- eli tulihengitys, bandhat eli lihaslukot sekä katseen kiintopisteet. Nämä yhdistetään astangajoogan asanoihin eli liikkeisiin, jolloin tuloksena on kehoa voimistava, notkistava ja puhdistava dynaaminen liikemeditaatioharjoitus. Harjoitus poistaa tehokkaasti stressiä, vapauttaa hengitystä ja lihasjäykkyyksiä ja saa mielesi säteilemään! Kurssi soveltuu ihan kaikille joogasta kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa jooga- tai liikuntakokemusta, mutta hiki saattaa virrata tunneilla. Jatkotuneilla tehdään hieman pidempi harjoitus kuin alkeissa. 


Astangajoogan alkeismysore (taso 2)

Kurssilla lähdetään harjoittelemaan astangajoogalle tyypillistä itsenäistä harjoittelumuotoa, jota kutsutaan nimellä mysore. Mysore sana tulee Etelä-Intian Mysore nimisestä kaupungista, jota voisi kutsua astangajoogan ”mekaksi”. Mysoressa ovatkin vaikuttaneet merkittävät astangajoogan gurut: Sri Tirumalai Krishnamacharya, Sri K Battabhi Jois sekä B N S Iyengar, opettaen tyypillisellä mysoretyylillä. Mysoretyylissä jokainen oppilas tekee asanat eli joogaliikkeet oman hengityksen tahdissa ja opettaja avustaa liikkeissä sekä opettaa uusia liikkeitä. Jokaisen oppilaan etenemistahti on yksilöllinen. Alkeismysoressa harjoitellaan tarvittaessa myös suullisella ohjauksella, mikäli se tukee ryhmäläisten oppimista. Alkeismysore sopii alkeet ja/tai jatkokurssin käyneille oppilaille.


Astangajoogan mysore (taso 3)

Kurssilla harjoitellaan perinteiseen Intialaiseen joogatyyliin eli oman hengityksen tahdissa. Opettaja avustaa ja neuvoo sekä opettaa uusia liikkeitä tarvittaessa. Kurssi soveltuu kaikille alkeet ja jatkotason kurssit käyneille. Mysoreharjoittelu syventää joogan vaikutuksia ja oppimista. Liikesarjoja ei alkuun tarvitse muistaa täysin itsenäisesti ja neuvoa voi opettajalta kysyä läpi koko harjoituksen.


Yin yoga

Kurssilla tehdään kehoa voimakkaasti avaavia lattiavenytysliikkeitä. Harjoitus poistaa kireyksiä etenkin hartioiden, selän ja lantion alueilta. Yin jooga tuo myös tehokkaasti venyvyyttä sidekudoksiin ja lisää täten kehon liikeratoja ja elastisuutta. Kurssi soveltuu ihan kaiken ikäisille ja kokoisille, niin miehille kuin naisillekin ja on parasta mahdollista ”anti aging” joogaa ikääntyville! Pitää kehon nuorena ja elastisena!


Yin joogaa bolstereilla

Tunnilla tehdään tuttuja yin joogan venytysliikkeitä bolstereita ja muita apuvälineitä hyödyntäen. Asennot pyritään tukemaan niin, ettei kehoon jää jännitystiloja, vaan keho pysyy rentoutuneena koko venytyksen ajan. Saatetaan tehdä myös jonkun verran liikkeitä seinää hyödyntäen. Yin joogaa bolstereilla tunti on rentouttava ja hermostoa rauhoittava ja tunnit soveltuvat erityisen hyvin niille, joita stressi ja kiire vaivaa ja pysähtyminen ja rentoutuminen tuntuvat haasteellisilta.


Hatha Yoga (Indian style)

Kurssilla tehdään traditionaalisia Intialaisia joogaliikkeitä eli asanoita. Tunnin aikana koko keho vahvistetaan ja avataan tehokkaasti mutta lempeästi joka suuntaan ja lopputuloksena on tasapainoinen keho ja mieli. Kurssi soveltuu ihan kaikille joogasta kiinnostuneille! Jatkotasolla tehdään hieman pidempi ja vaativampi harjoitus.


Yin & Yang Yoga   

Yin & Yang jooga koostuu kahdesta tai useammasta joogalajista. Alkuosuus tunnista tehdään joko dynaamista astangajoogaa tai kehoa voimistavaa traditionaalista Intialaista hatha joogaa. Loppuosuus tunnista tehdään syvävenyttävää yin joogaa. Kurssi lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia!


Astangajooga pranayama (hengitysharjoitus)

Pranayamalla vaikutetaan ihmisen energiakehoon ja sillä on monia suotuisia terveysvaikutuksia: sydän- ja verenkiertoelimistö vahvistuu, unen laatu paranee, muisti virkistyy, minuuden tunne sekä tietoisuus itsestä ja ympäristöstä vahvistuu ja depressio vähentyy. Pranayama kurssille voivat osallistua kaikki, joita oman tietoisuuden ja minuuden kehitys pranayaman avulla kiinnostaa. Säännöllinen pranayaman harjoittaminen tuo pitkää ikää ja hyvän terveyden. Kurssille osallistuminen ei edellytä astangajoogan harjoittamista.


Mudrat (energialukot)

Mudrissa yhdistyvät hienovaraiset sormien tai koko kehon liikkeet hengitykseen tai sen hallintamenetelmiin. Mudrat ulottuvat syvemmälle energiakehoon kuin tyypilliset jooga-asanat eli liikkeet. Mudrilla pyritään ylläpitämään tai palauttamaan oma todellinen energiaolemus kehossa ja sen ympärillä. Jännityksiin sitoutunut energia pyritään vapauttamaan ja kehon enertgiataso palauttamaan optimaaliselle tasolle. Tämä vaikuttaa myös mielentilaan ja toimintoihin kehossa tervehdyttävästi.


Kehonhuolto

Toiminnallinen kehonhuolto sopii palauttavaksi harjoitukseksi sekä parantamaan vartalonhallintaa ja liikkuvuutta. Lopuksi rentoudumme ja keskitymme.


Terve selkä

Terve selkä-tunti sopii kuntoutujille, ikääntyville ja selkäongelmista kärsiville. Harjoituksessa tehdään oman kehon painolla lihaskuntoharjoitteita, mutta tempo on lempeä ja kehoa kuunteleva. Lopuksi venyttelemme.Astanga slow therapy

Kurssilla keskitytään astangajoogan asanoiden (liikkeiden) oikeaoppiseen tekemiseen ja linjaukseen sekä etsitään liikettä helpottavia variaatioita. Kurssilla käydään läpi myös astangajoogan teoriaa sekä terveysvaikutuksia. Kurssi soveltuu erityisen hyvin niille, joita kiinnostaa syvällinen ja rauhallinen oppimistahti. Jokainen uusi liike opetellaan huolellisesti ja rauhallisesti sekä haetaan juuri itselle soveltuvaa liikkeiden suoritustekniikkaa. Tällä tunnilla on aikaa kysymyksille. Kurssilla teemana on ”less is more”.


Seniorit jooga

Seniorit jooga on nimensä mukaisesti senioreille räätälöity oma jooga, jossa huomioidaan ikääntyvän ihmisen harjoittelulle tärkeitä osa-alueita: muisti, kehon liikkuvuus, tasapaino, lihasvoima ja elastisuus sekä verenkiertoelimistön terveys. Jooga-asanoilla (liikkeillä) ja pranayamalla (hengitysharjoituksilla) pyritään ylläpitämään ja kehittämään näitä osa-alueita.

Kurssi soveltuu kaikille seniori-ikäisille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä hoitamisesta ja joogasta. Kurssilla tehtäviä harjoitteita voidaan tarvittaessa mukauttaa oppilaan kunnon ja muiden harjoitukseen vaikuttavien tekijöiden mukaan.


Juniorit jooga

Juniorit jooga sopii 8-12 vuotilaille nuorille joko lajiharjoittelun tueksi tai ei-urheileville erityisesti vaikuttamaan kehon liikkuvuuden, tasapainon, lihasvoiman sekä keskittymiskyvyn parantamiseen. Kurssilla tehtävillä jooga-asanoilla (liikkeillä) pyritään myös tasaamaan mahdollisia ryhtivirheitä tai puolieroja, jotka johtuvat joko kehon käyttämättömyydestä tai väärästä käytöstä. Kurssille voivat osallistua kaikki nuoret, joita jooga kiinnostaa.


© susannajooga 2019